آموزش اف ال استودیو

دوره جامع اسطوره

۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان

آموزش آهنگسازی

دوره آموزشی بیت سازی

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۲۰,۰۰۰ تومان