آموزش اف ال استودیو

دوره جامع اسطوره

۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

آموزش آهنگسازی

دوره آموزشی بیت سازی

۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۲۰,۰۰۰ تومان